ทางเลือกที่ให้ท่านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

+ เพิ่มเติม

Warning: DOMDocument::load(): Space required after the Public Identifier in http://jasif-th.listedcompany.com/includes/external_newsroom.html, line: 1 in /home/sit/webapps/jasif/config/irnewsfeed.config.php on line 5

Warning: DOMDocument::load(): SystemLiteral " or ' expected in http://jasif-th.listedcompany.com/includes/external_newsroom.html, line: 1 in /home/sit/webapps/jasif/config/irnewsfeed.config.php on line 5

Warning: DOMDocument::load(): SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing in http://jasif-th.listedcompany.com/includes/external_newsroom.html, line: 1 in /home/sit/webapps/jasif/config/irnewsfeed.config.php on line 5

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน JASIF

เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคมสมัยใหม่เกือบทั้งหมด เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียง โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VoIP) และบริการชมโทรทัศน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (IPTV) เป็นต้น + เพิ่มเติม

Presentaion