ทางเลือกที่ให้ท่านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน JASIF

เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคมสมัยใหม่เกือบทั้งหมด เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียง โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VoIP) และบริการชมโทรทัศน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (IPTV) เป็นต้น + เพิ่มเติม

Presentaion