การบริหารจัดการกองทุน

management banner

รางวัล และความสำเร็จที่ได้รับ

2560
มีนาคม 2560
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity)
บลจ.บัวหลวง
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่
กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
2559
มีนาคม 2559
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity)
บลจ.บัวหลวง
2558
พฤศจิกายน 2558
รางวัลรองชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนรวม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
มิถุนายน 2558
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2558
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้นประมาณ 70% (LTF 70/30)
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
มีนาคม 2558
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity)
บลจ.บัวหลวง
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2015
2557
พฤศจิกายน 2557
รางวัล Asia Money Masters-Equities
บลจ.บัวหลวง
Institutional Investor /
Asia Investment Management Awards
กรกฎาคม 2557
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนตราสารทุนหุ้นขนาดใหญ่
กองทุนเปิดบัวแก้ว
วารสารการเงินธนาคาร /
กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนตราสารทุนทั่วไป
กองทุนเปิดบัวแก้ว 2
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้นประมาณ 70% (LTF 70/30)
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้น 100% (LTF 100)
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
มีนาคม 2557
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนตราสารแห่งหนี้
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด /
SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014
กุมภาพันธ์ 2557
รางวัล Equity Issue, Thailand Equity Issue ในกลุ่ม Regional Awards
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
นิตยสาร IFR Asia /
IFR Asia Awards 2013
2556
พฤศจิกายน 2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม
บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
SET Awards 2013
มิถุนายน 2556
รางวัล Trusted Brand Gold Award ประเภท Investment Fund Company
บลจ.บัวหลวง
Reader's Digest /
Reader's Digest Asia Trusted Brand 2013
Award Ceremony
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
วารสารการเงินธนาคาร /
กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2556
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF 70/30)
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100% (LTF 100%)
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
มีนาคม 2556
กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Morningstar Thailand Fund Awards 2013
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม ปี 2013
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
2555
พฤศจิกายน 2555
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม
บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
SET Awards 2012
รางวัลรองชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนรวม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
2552
พฤศจิกายน 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยอดเยี่ยม
บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
SET Awards 2009
มีนาคม 2552
กองทุนตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 และ 5 ปี
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Lipper,
The Post Lipper Thailand Fund Awards 2009
กองทุนผสมแบบยืดหยุ่นที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 และ 5 ปี
กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ.ที่มีการบริหารกลุ่มกองทุนหุ้นที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี
บลจ.บัวหลวง
2551
กุมภาพันธ์ 2551
กองทุนตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 ปี
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Lipper,
The Post Lipper Thailand Fund Awards 2008
กองทุนตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 5 ปี
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนผสมแบบยืดหยุ่นที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 ปี
กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
2550
มีนาคม 2550
บลจ.ที่มีการบริหารกลุ่มกองทุนหุ้นที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี
บลจ.บัวหลวง
Lipper,
The Post Lipper Thailand Fund Awards 2007
2549
มีนาคม 2549
กองทุนตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 ปี
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
Lipper,
The Post Lipper Thailand Fund Awards 2006
2548
กรกฏาคม 2548
บลจ. ที่มีผลตอบแทนโดยรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
ประเภทกองทุนตราสารทุน (Composite Return of General Equity Fund)
บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
SET Awards 2005
บลจ. ที่มีผลตอบแทนโดยรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
ประเภทกองทุนผสม (Composite Return of Flexible Portfolio Fund)
บลจ.บัวหลวง
2547
กรกฏาคม 2547
บลจ. ที่มีผลตอบแทนโดยรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
ประเภทกองทุนตราสารหนี้ (Composite Return of General Fixed Income Fund)
บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
SET Awards 2004